رأی شماره 180 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 12 تا 17 ماده 67 و ماده 68 درخصوص عوارض و اعطای پروانه کسب به تاسیسات اقامتی

رأی شماره 180 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 12 تا 17 ماده 67 و ماده 68 درخصوص عوارض و اعطای پروانه کسب به تاسیسات اقامتی

رأی شماره 180 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای 12 تا 17 ماده 67 و ماده 68 درخصوص عوارض و اعطای پروانه کسب به تاسیسات اقامتی و ماده 66 تعرفه تصویبی بهای خدمات و عوارض شهرداری سرعین برای سال 1393 مصوب 15/11/1392

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 12 تا 17 ماده 67 و ماده 68 در خصوص عوارض و اعطای پروانه کسب به تأسیسات اقامتی و ماده 66 تعرفه تصویبی بهای خدمات و عوارض شهرداری سرعین برای سال 1393 مصوب 1392/11/5

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ به موجب بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال 1375 تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری‌ها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می‌باشد. نظر به اینکه به موجب لایحه شورای اسلامی شهر سرعین زمینه ارائه خدمت موضوع ماده 66 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1392 شهرداری سرعین مصوب شورای اسلامی شهر سرعین فراهم نشده است و شهرداری در این خصوص خدمات ارائه نمی‌کند که در مقابل استحقاق دریافت بهای آن را داشته باشد، بنابراین ماده 66 تعرفه یاد شده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی سرعین می‌باشد.

ب ـ با عنایت به اینکه به موجب ماده 7 قانون مدیریت پسماند مصوب سال 1383، مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداری و دهیاریها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداریها و دهیاریها به عهده بخشداریها محول شده است تا مطابق ماده 8 قانون یاد شده هزینه‌های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه‌ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می‌شود، دریافت کند و فقط صرف هزینه‌های مدیریت پسماند شود، بنابراین ماده 67 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1393 در بندهای مورد شکایت «بندهای 12 الی 17» که خارج از ضوابط مقرر قانونی مبادرت به تعیین عوارض جهت حمل و خدمات زباله کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سرعین تشخیص می‌شود و در نتیجه ماده 66، بندهای 12 الی 17 ماده 67 و ماده 68 تعرفه عوارض وبهای خدمات سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی