رأی شماره‌های 186 الی 189 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای گرگان، بندر امام خمینی (ره)، ماکو

رأی شماره‌های 186 الی 189 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای گرگان، بندر امام خمینی (ره)، ماکو

رأی شماره‌های 186 الی 189 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای گرگان، بندر امام خمینی (ره)، ماکو، ازندریان در خصوص تعرفه عوارض تفکیک عرصه و تعرفه عوارض محلی


شاکیان: آقایان 1ـ نعمت‌اله عزیز پورفتاحی 2ـ مهدی حسینی، محمدرضا محمودی زعفرانی، سیدمرتضی نصرتی، حسین قانع آبادی، مجید جمالی، عبداله بابایی رودبارگی، محمدتقی نجفی نژاد، سید محمد رضوی همگی با وکالت آقای غلامرضا ریاضی 3ـ مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی 4ـ آقای محسن گرجی ازندریانی

موضوع شکایت و خواسته: 1ـ ابطال بند 1 ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری برای سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری)

2ـ ابطال بند «1» مصوبه شماره 4 ـ 1388/10/20 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شهر بندر امام خمینی (ره) مصوب شورای اسلامی شهر بندر امام خمینی (ره) در سال 1389 در خصوص تعرفه عوارض تفکیک 3ـ  ابطال بند 2 ردیف د ماده 21 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ماکو مصوب شورای اسلامی شهر ماکو در سال 1391 در خصوص عوارض تفکیک عرصه 4ـ ابطال ردیف 15 کد عوارض شماره 14 تعرفه عوارض شهرداری ازندریان مصوب شورای اسلامی شهر ازندریان در سال 1395 در خصوص تعرفه عوارض محلی

رأی هیأت‌عمومی

نظر به اینکه مطابق ماده 101 و ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری، نحوه تفکیک و افراز اراضی در محدوده و حریم شهرها با رعایت حد نصابهای تفکیک و ضوابط و مقررات طرح جامع و تفصیلی و مراجع ذیصلاح در این خصوص تعیین شده است و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب آراء متعددی مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور را در خصوص اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز را به لحاظ مغایرت با قانون، موازین شرعی و خروج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی ابطال کرده است، بنابراین مصوبات مورد شکایت به شرح مندرج در گردش کار مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع تصویب آنها تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی