برخی مدیران بازنشسته به دیوان عدالت اداری شکایت کردند

 

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری از وصول دادخواست ها و شکایت برخی مدیران بازنشسته در اعتراض به قانون منع بکارگیری بازنشستگان خبر داد.
برخی مدیران بازنشسته به دیوان عدالت اداری شکایت کردند
محسن قائمی درباره دادخواست های برخی افراد در خصوص قانون منع بکارگیری بازنشستگان اظهار داشت: این دادخواست ها، دادخواست های شکایت از قانون نیست زیرا وقتی قانونی در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان می رسد، لازم الاجراست و همه هم در برابر قانون یکسان هستند.
این مقام مسئول در دیوان عدالت اداری افزود: با این حال، ممکن است شخصی به دیوان عدالت اداری که مرجع تظلم خواهی از دستورالعمل ها، آئین نامه ها و تصمیمات دستگاه های دولتی است، دادخواست بدهد و معتقد باشد دستگاه مربوطه، به بهانه قانون منع بکارگیری بازنشستگان او را بازنشسته کرده در حالی که مشمول این قانون نمی شود.
مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری افزود: بنابراین این دادخواست ها، شکایت از یک تصمیم است که به ظن شاکی تصمیم گرفته شده از سوی فلان دستگاه یا اداره، مطابق با قانون نیست.
به گفته قائمی نسب، تاکنون برخی افراد در خصوص تصمیماتی که دستگاه و ادارات در ارتباط با قانون عدم بکارگیری بازنشستگان گرفته اند، دادخواست هایی به دیوان عدالت اداری داده اند اما هنوز تصمیمی در این باره اتخاذ نشده است.
وی افزود: این موضوع هم، مانند صد ها موضوع دیگر است که هر روز افرادی در مورد آنها فرم دادخواست دیوان عدالت اداری را تکمیل می کنند و قانونگذار این حق و اجازه را داده است که اگر افراد از موضوعی شکایت دارند، در مرجع مربوطه شکایت خود را ثبت کنند و خواستار رسیدگی شوند اما اینکه خواسته آنها درست است یا خیر، پس از ارجاع پرونده به شعب دیوان و انجام بررسی های لازم، معلوم می شود.
قائمی نسب تاکید کرد: این از محسنات قانون اساسی ماست که مرجعی را تحت عنوان دیوان عدالت اداری در نظر گرفته تا هر کس اعم از افراد عادی یا مقامات، احساس کردند حقی از آنها به دنبال اتخاذ تصمیمی در دستگاه های اداری ضایع شده، بتوانند شکایت کنند؛ البته هر شکایتی به معنای وارد بودن شکایت مطروحه نیست بلکه بعد از بررسی ها در شعب دیوان مشخص می شود که فرد ذی حق است یا خیر.