بررسی جزئیات بودجه 98 تعیین روش پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی

 
 

نمایندگان مجلس در مصوبه ای روش های پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری در سال آینده را تعیین کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 98 در بخش درآمدی، بندالحاقی 2 تبصر 2 ماده واحده را به تصویب رساندند که براساس آن در اجرای ماده (12) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/ 12/ 1395و با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری پس از اقدام لازم در اجرای جزء (1-2) بند (و) تبصره (5) این قانون، نسبت به تأدیه بدهی‌ها در سقف پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال با احتساب عملکرد جزء مذکور، از طریق روش‌های زیر اقدام کند:

1- ارائه حق‌الامتیاز و حقوق مالکانه که به تأیید هیأت وزیران می‌رسد در چهارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات دقیق‌ کارشناسی توسط کارشناسان خبره

2- تأمین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای واحدهای تولیدی موجود در مناطق ویژه اقتصادی که به موجب قانون تشکیل شده‌اند.

3- واگذاری پروژه‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مهم در دست اجرای کشور

4- واگذاری خانه‌های سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات به فروش برسد.

به موجب این مصوبه مسئولیت اجرای این بند به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.