شهید مظلوم از نگاه هاشمی

شهید مظلوم از نگاه هاشمی

شهید مظلوم از نگاه هاشمی

* امام‌خمینی انصافاً نفَسشان به هر کسی می‌رسید، یک سازندگی داشت و از جمله این افراد، آقای بهشتی بود.

* آقای بهشتی از شاگردان قوی جلسات استاد مرحوم علامه طباطبایی بودند و مسائل عمیق، اساسی و بنیانی که در آنجا طرح می‌شد، روی سازندگی شخصیت ایشان اثر داشت .

* در تاریخ اسلام از ائمه معصومین که بگذریم، شخصیتی مانند آیت‌الله بهشتی خیلی کم داریم. او مجتهد، فقیه، فیلسوف مکتب‌شناس، سیاست‌دان، سخندان، سخنران، اهل قلم و نویسنده و مدیر بود و به چهار زبان زنده روز (عربی، فارسی، انگلیسی، آلمانی) تکلم می‌کرد.

* شهید مظلوم بهشتی واقعاً یک امت بود و می‌توانست برای این انقلاب محورعظیم باشد .

* آقای بهشتی واقعاً چند شخصیتی بود؛ یعنی می‌شود گفت در این رشته‌هایی که مورد نیاز جامعه است، یک متخصص بود .

* تحقیقاً یکی از خسارتهای ما این است که شهید بهشتی چنان توفیقی پیدا نکرد که با فرصت بنشیند و حرفها و افکارش را در زمینه‌های مختلف تنظیم کند .

* یکی از تفاوتهای شهید بهشتی با دیگران، این بود که دیگران حاضر بودند برای کارهای سطحی‌تری وقت صرف کنند؛ اما ایشان می‌گفت: کار را باید از ریشه شروع کنیم .

* شهید بهشتی سعه صدر و منطقی داشت که بر پایه شخصیت ایشان می‌شد یک عده‌ای بیشتر تاب بیاورند و اختلافاتشان را حل کنند.

* تعادلی در وجود آقای بهشتی بود که مواظب جهات مختلف بودند و جامعیت اسلام هم، این را اقتضا می کند.

* ما نباید اجازه بدهیم که افکار اجتماعی سیاسی و اقتصادی شهید بهشتی از دست برود یا علامت سؤال روی آنها بگذارند، اینها افکار جالبی است.

* چیزی آن روز احساس می‌شد و این احساس، شهید بهشتی را به یک وادی جدید انداخت که آن احساس در همه شاید نبود؛ پل زدن بین دانشگاه و حوزه، و سرنوشت طلبه‌ها بر اساس این نیاز بود .