فتوای مراجع درباره «پالم در شیر»

فتوای مراجع درباره «پالم در شیر»

فتوای مراجع درباره «پالم در شیر»
سایت «افکار نیوز» در پرسشی از مراجع عظام تقلید این مسئله را مطرح کرده است که با توجه به اینکه برخی کارخانه‌ها روی جلد محصولات خود مواد تشکیل‌دهنده آن کالا را نمی‌نویسند، آیا این مسئله غش در معامله نیست؟ به طور مثال در مورد شیرهایی که گفته می‌شود در آنها از روغن خوراکی مضر استفاده می‌شود، اگر می‌دانستیم که چنین ماده‌ای در آن به کار رفته استفاده نمی‌کردیم. آیا اطلاع‌رسانی نکردن در این‌باره غش در معامله به حساب می‌آید؟
به گزارش ایسنا، پاسخ سه مرجع تقلید به این سوال در پی می‌آید:
آیت‌الله نوری همدانی: در فرض سوال، غش و تدلیس محسوب می‌شود.
آیت‌الله هاشمی شاهرودی: آری، غش می‌باشد.
آیت‌الله مکارم شیرازی: چنانچه ماده دیگری به آن افزوده کنند و به عنوان شیر به مشتری بفروشند، غش محسوب می‌شود.