• شماره تماس

    09121013111

  • آدرس

     

مطالب و مقالات بخش جدیدترین مصوبات

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص احداث شهرک تماشا در خارج از حریم شهر جدید پردیس

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص احداث شهرک تماشا در خارج از حریم شهر جدید پردیس

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص احداث شهرک تماشا در خارج از حریم شهر جدید پردیس

ادامه مطلب ...

دستورالعمل آماده سازی و ورود شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت به بازار سرمایه و معاملاتی شدن سهام آنها

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
دستورالعمل آماده سازی و ورود شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت به بازار سرمایه و معاملاتی شدن سهام آنها

دستورالعمل آماده سازی و ورود شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت به بازار سرمایه و معاملاتی شدن سهام آنها

ادامه مطلب ...

تصویب نامه در خصوص ایجاد معاونت پژوهش و فناوری در وزارت نفت

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
تصویب نامه در خصوص ایجاد معاونت پژوهش و فناوری در وزارت نفت

تصویب نامه در خصوص ایجاد معاونت پژوهش و فناوری در وزارت نفت

ادامه مطلب ...

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی و تعیین کاربری اراضی ساحلی بندرعباس جهت احداث پروژه تفریحی ـ تجاری

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی و تعیین کاربری اراضی ساحلی بندرعباس جهت احداث پروژه تفریحی ـ تجاری

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی و تعیین کاربری اراضی ساحلی بندرعباس جهت احداث پروژه تفریحی ـ تجاری

ادامه مطلب ...

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور

ادامه مطلب ...

مصوبه «سند دانشگاه اسلامی»

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
مصوبه «سند دانشگاه اسلامی»

مصوبه «سند دانشگاه اسلامی»

ادامه مطلب ...

اصلاح ماده (6) آیین نامه داخلی هیئت دولت

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
اصلاح ماده (6) آیین نامه داخلی هیئت دولت

اصلاح ماده (6) آیین نامه داخلی هیئت دولت

ادامه مطلب ...

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاح حریم شهر جدید پردیس

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاح حریم شهر جدید پردیس

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاح حریم شهر جدید پردیس

ادامه مطلب ...

اساسنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
اساسنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

اساسنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

ادامه مطلب ...

آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ادامه مطلب ...

مصوبه شورای عالی فضای مجازی درخصوص حمایت از ترافیک داخلی و ایجاد تمایز بین ترافیک داخلی با ترافیک سایت ها و خدمات اینترنتی میزبانی شده در خا

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
مصوبه شورای عالی فضای مجازی درخصوص حمایت از ترافیک داخلی و ایجاد تمایز بین ترافیک داخلی با ترافیک سایت ها و خدمات اینترنتی میزبانی شده در خا

مصوبه شورای عالی فضای مجازی درخصوص حمایت از ترافیک داخلی و ایجاد تمایز بین ترافیک داخلی با ترافیک سایت ها و خدمات اینترنتی میزبانی شده در خا

ادامه مطلب ...

آیین نامه ارائه خدمات فوریت های اجتماعی

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
آیین نامه ارائه خدمات فوریت های اجتماعی

آیین نامه ارائه خدمات فوریت های اجتماعی

ادامه مطلب ...

قانون تأمین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب پذیر

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
قانون تأمین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب پذیر

قانون تأمین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب پذیر

ادامه مطلب ...

قانون اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
قانون اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری

قانون اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری

ادامه مطلب ...

آیین دادرسی کار

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
آیین دادرسی کار

آیین دادرسی کار

ادامه مطلب ...

آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ادامه مطلب ...

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

تصویب نامه در خصوص شرایط ورود محموله های چوب خام

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
تصویب نامه در خصوص شرایط ورود محموله های چوب خام

تصویب نامه در خصوص شرایط ورود محموله های چوب خام

ادامه مطلب ...

تصویب نامه در خصوص اقدام وزارت آموزش و پرورش نسبت به پرداخت فوق العاده شغل

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
تصویب نامه در خصوص اقدام وزارت آموزش و پرورش نسبت به پرداخت فوق العاده شغل

تصویب نامه در خصوص اقدام وزارت آموزش و پرورش نسبت به پرداخت فوق العاده شغل

ادامه مطلب ...

تصویب نامه در خصوص مصادیق امور تصدی قابل واگذاری در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
تصویب نامه در خصوص مصادیق امور تصدی قابل واگذاری در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

تصویب نامه در خصوص مصادیق امور تصدی قابل واگذاری در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

ادامه مطلب ...