• شماره تماس

    09121013111

  • آدرس

     

جدید ترین عنوان ها

آشنایی با قوانین و مقرراتی که بر « عقد اجاره» حاکم است!

نام نویسنده
آشنایی با قوانین و مقرراتی که بر « عقد اجاره» حاکم است!

آشنایی با قوانین و مقرراتی که بر « عقد اجاره» حاکم است!

ادامه مطلب ...

100 هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده تهران ساخته می‌شود 830 هزار شغل در سال 97 ایجاد می‌شود دولت یارانه نیازمندان را قطع نمی‌کند یارانه غیر

نام نویسنده
100 هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده تهران ساخته می‌شود 830 هزار شغل در سال 97 ایجاد می‌شود دولت یارانه نیازمندان را قطع نمی‌کند یارانه غیر

100 هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده تهران ساخته می‌شود 830 هزار شغل در سال 97 ایجاد می‌شود دولت یارانه نیازمندان را قطع نمی‌کند یارانه غیر

ادامه مطلب ...

جرم‌انگاری‌های جدید در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

نام نویسنده
جرم‌انگاری‌های جدید در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

جرم‌انگاری‌های جدید در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

ادامه مطلب ...

توصیه نیویورک‌تایمز به ترامپ درباره حمایت از اغتشاشات ایران ساکت باش!

نام نویسنده
توصیه نیویورک‌تایمز به ترامپ درباره حمایت از اغتشاشات ایران ساکت باش!

توصیه نیویورک‌تایمز به ترامپ درباره حمایت از اغتشاشات ایران ساکت باش!

ادامه مطلب ...

«تجمعات مردم» کار ضدانقلاب است؟

نام نویسنده
«تجمعات مردم» کار ضدانقلاب است؟

«تجمعات مردم» کار ضدانقلاب است؟

ادامه مطلب ...

زمزمه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌ مردم را عصبانی کرده است دولت سیاست جبرانی برای قدرت خرید کارگران اعمال کند

نام نویسنده
زمزمه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌ مردم را عصبانی کرده است دولت سیاست جبرانی برای قدرت خرید کارگران اعمال کند

زمزمه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌ مردم را عصبانی کرده است دولت سیاست جبرانی برای قدرت خرید کارگران اعمال کند

ادامه مطلب ...

پیشنهاد افزایش 27درصدی حقوق کارگران در سال 97

نام نویسنده
پیشنهاد افزایش 27درصدی حقوق کارگران در سال 97

پیشنهاد افزایش 27درصدی حقوق کارگران در سال 97

ادامه مطلب ...

احمد خاتمی نام حوادث روزهای اخیر رافتنه جدید میگذارم

نام نویسنده
احمد خاتمی نام حوادث روزهای اخیر رافتنه جدید میگذارم

احمد خاتمی نام حوادث روزهای اخیر رافتنه جدید میگذارم

ادامه مطلب ...

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر استفاده بیشتر از فناوری‌های نوین و تاثیر آن در فرآیند دادرسی گفت بهره گیری از نظارت سیستمی چه در مر

نام نویسنده
رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر استفاده بیشتر از فناوری‌های نوین و تاثیر آن در فرآیند دادرسی گفت بهره گیری از نظارت سیستمی چه در مر

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر استفاده بیشتر از فناوری‌های نوین و تاثیر آن در فرآیند دادرسی گفت بهره گیری از نظارت سیستمی چه در مر

ادامه مطلب ...

رئیس دادگستری شهرستان ورزقان دستور آزاد سازی و رفع تصرف بستر و حریم رودخانه‌ های شهرستان و برخورد با متخلفین را صادر کرد

نام نویسنده
رئیس دادگستری شهرستان ورزقان دستور آزاد سازی و رفع تصرف بستر و حریم رودخانه‌ های شهرستان و برخورد با متخلفین را صادر کرد

رئیس دادگستری شهرستان ورزقان دستور آزاد سازی و رفع تصرف بستر و حریم رودخانه‌ های شهرستان و برخورد با متخلفین را صادر کرد

ادامه مطلب ...

مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی

نام نویسنده
مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی

مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی

ادامه مطلب ...

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در جمع مردم و در حاشیه راهپیمایی و مراسم یوم الله نهم دی در مشهد با اشاره به حضور گسترده مردم در این گردهمایی بزر

نام نویسنده
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در جمع مردم و در حاشیه راهپیمایی و مراسم یوم الله نهم دی در مشهد با اشاره به حضور گسترده مردم در این گردهمایی بزر

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در جمع مردم و در حاشیه راهپیمایی و مراسم یوم الله نهم دی در مشهد با اشاره به حضور گسترده مردم در این گردهمایی بزر

ادامه مطلب ...

معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت از انتخابات 88 تا دی ماه 88 مملکت در التهاب بود و حرکت خودجوش مردم در 9 دی، فتنه این چند ماهه را خاموش کرد

نام نویسنده
معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت از انتخابات 88 تا دی ماه 88 مملکت در التهاب بود و حرکت خودجوش مردم در 9 دی، فتنه این چند ماهه را خاموش کرد

معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت از انتخابات 88 تا دی ماه 88 مملکت در التهاب بود و حرکت خودجوش مردم در 9 دی، فتنه این چند ماهه را خاموش کرد

ادامه مطلب ...

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرره شهرداری شهرکرد درباره دریافت عوارض افتتاحیه از واحدهای صنفی این شهر را ابطال کرد

نام نویسنده
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرره شهرداری شهرکرد درباره دریافت عوارض افتتاحیه از واحدهای صنفی این شهر را ابطال کرد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرره شهرداری شهرکرد درباره دریافت عوارض افتتاحیه از واحدهای صنفی این شهر را ابطال کرد

ادامه مطلب ...

رأی وحدت رویه شماره 142 مورخ 1396 2 26هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص «تجاری» بودن ِ تعرفه برق مصرفی دفاتر اسناد رسمی

نام نویسنده
رأی وحدت رویه شماره 142 مورخ 1396 2 26هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص «تجاری» بودن ِ تعرفه برق مصرفی دفاتر اسناد رسمی

رأی وحدت رویه شماره 142 مورخ 1396 2 26هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص «تجاری» بودن ِ تعرفه برق مصرفی دفاتر اسناد رسمی

ادامه مطلب ...

رأی وحدت رویه شماره 93 مورخ 1396 2 12 تعارض آراء شعب هشتم و دهم تجدیدنظر و شعبه پنجاهم دیوان عدالت اداری درخصوص جذب و بکارگیری افراد در دستگا

نام نویسنده
رأی وحدت رویه شماره 93 مورخ 1396 2 12 تعارض آراء شعب هشتم و دهم تجدیدنظر و شعبه پنجاهم دیوان عدالت اداری درخصوص جذب و بکارگیری افراد در دستگا

رأی وحدت رویه شماره 93 مورخ 1396 2 12 تعارض آراء شعب هشتم و دهم تجدیدنظر و شعبه پنجاهم دیوان عدالت اداری درخصوص جذب و بکارگیری افراد در دستگا

ادامه مطلب ...

حق سنوات به کارگری که ترک کار کرده است هم به نسبت سنواتی که کاملاً کارکرده و حق سنوات دریافت نکرده و هم نسبت به ایّامی که در سال ترک کار کرده

نام نویسنده
حق سنوات به کارگری که ترک کار کرده است هم به نسبت سنواتی که کاملاً کارکرده و حق سنوات دریافت نکرده و هم نسبت به ایّامی که در سال ترک کار کرده

با موضوع حق سنوات به کارگری که ترک کار کرده است هم به نسبت سنواتی که کاملاً کارکرده و حق سنوات دریافت نکرده و هم نسبت به ایّامی که در سال ترک کار کرده است، تعلق می‌گیرد

ادامه مطلب ...

چنانچه صدمه وارده به این عضو، بدون آسیب به قسمت‌های دیگر آن، فقط به شکستگی استخوان منجر شود و این شکستگی بدون ایجاد عیب و نقص اصلاح و جبران

نام نویسنده
چنانچه صدمه وارده به این عضو، بدون آسیب به قسمت‌های دیگر آن، فقط به شکستگی استخوان منجر شود و این شکستگی بدون ایجاد عیب و نقص اصلاح و جبران

چنانچه صدمه وارده به این عضو، بدون آسیب به قسمت‌های دیگر آن، فقط به شکستگی استخوان منجر شود و این شکستگی بدون ایجاد عیب و نقص اصلاح و جبران

ادامه مطلب ...

رأی وحدت رویه شماره 763 مورخ 1396 8 9 هیأت عمومی دیوان عالی کشور …هر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دار

نام نویسنده
رأی وحدت رویه شماره 763 مورخ 1396 8 9 هیأت عمومی دیوان عالی کشور …هر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دار

رأی وحدت رویه شماره 763 مورخ 1396 8 9 هیأت عمومی دیوان عالی کشور …هر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دار

ادامه مطلب ...

چون مقررات ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، از حیث شرایط محکومیت مرتکبین جرائم مواد مخدر به مجازات اعدام، نسبت

نام نویسنده
 چون مقررات ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، از حیث شرایط محکومیت مرتکبین جرائم مواد مخدر به مجازات اعدام، نسبت

چون مقررات ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، از حیث شرایط محکومیت مرتکبین جرائم مواد مخدر به مجازات اعدام، نسبت

ادامه مطلب ...