جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.

تصویب-نامه-در-خصوص-برقراری-مقررات-لغو-روادید-نود-روزه-برای-دارندگان-گذرنامه-های-سیاسی،-خدمت-و-خاص-بین-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-و-دولت-جمهوری

تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید نود روزه برای دارندگان گذرنامه های سیاسی، خدمت و خاص بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مالت به شرط عمل متقابل

شماره5962/ت53011هـ                                                               24/1/1395
تصویب‌نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید نود روزه برای دارندگان گذرنامه‌های سیاسی، خدمت و خاص بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مالت به شرط عمل متقابل
وزارت امور خارجه
هیأت وزیران در جلسه 22/1/1395 به پیشنهاد شماره 4028723/561/732 مورخ 11/1/1395 وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (43) قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور تصویب کرد:
برقراری مقررات لغو روادید نود روزه برای دارندگان گذرنامه‌های سیاسی، خدمت و خاص بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مالت به شرط عمل متقابل مجاز است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری