جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

تصویب-نامه-در-خصوص-تعدیل-جریمه-نقدی-موضوع-بند-12-ماده-61-و-مواد-73،75،76،78-قانون-اجرای-سیاست-های-کلی-اصل-چهل-و-چهارم-44-قانون-اساسی

تصویب نامه در خصوص تعدیل جرایم نقدی موضوع بند (12) ماده (61) و مواد (73)، (75)، (76) و (78) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

شماره4618/ت52772هـ                                                               22/1/1395

تصویب‌نامه در خصوص تعدیل جرایم نقدی موضوع بند (12) ماده (61) و مواد (73)، (75)، (76) و (78) قانون اجرای سیاست‌های کلی  اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه 18/1/1395 به پیشنهاد شورای رقابت و به استناد ماده (84) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ـ مصوب 1387ـ تصویب کرد:

جرایم نقدی موضوع بند (12) ماده (61) و مواد (73)، (75)، (76) و (78) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، به شرح جداول پیوست (1) و (2) که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، برای اجرا از ابتدای سال 1395 تعدیل می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

پیوست (1): جرایم نقدی بند (12) ماده (61) فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی در صورت نقض ممنوعیت‌های موضوع ماده (45)

پیوست (2): جرایم نقدی مندرج در موارد (73)، (75)، (76) و (78)

فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی