ادله اثبات دعوی برای ثابت کردن مجرمیت یک متهم بکار میرود

ادله اثبات دعوی برای ثابت کردن مجرمیت یک متهم بکار میرود

ادله اثبات دعوی برای ثابت کردن مجرمیت یک متهم بکار میرود
رییس کانون وکلای دادگستری خوزستان گفت: ادله اثبات یکی از موضوعات بسیار مهم در پروندههای جنایی است. ادله اثبات شامل برخی دلایل میشود که پس از جمعآوری، دادگاه می‌تواند به استناد آن‌ها، حکم صادر کند.
یزدالله طاهرینسب در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خوزستان، اظهار کرد: ادله اثبات در دعاوی حقوقی و کیفری از اهمیت زیادی برخوردارند. تا زمانی که دلایل اثبات جمعآوری نشده، دادگاه نمیتواند حکم به محکومیت کسی بدهد. قابل ذکر است که وجود دلایل کافی برای محکومیت لازم هستند، اما جهت تبرئه کردن یک متهم از اتهام نیاز به دلیل نیست.
وی ادامه داد: به عنوان مثال در صورت به قتل رسیدن زنی در خانه خود و ادعای اولیای دم و خانواده وی به مجرم بودن شوهرش، از چه کسی دلیل خواسته میشود؟ آیا از اولیای دم برای اثبات مجرم بودن شوهر یا از خود شوهر برای اثبات بیگناهی خود، دلایل لازم خواسته میشود؟ که در اینجا قانون، یک اصل پایهای به نام اصل برائت و بیگناهی را مبنا قرار میدهد.
وی اظهار کرد: اصل برائت ناظر بر این است که هرگاه کسی متهم به جرمی با ورود خسارات به دیگری شود یا فردی ادعای حقوقی علیه شخصی مطرح کند که در آن اصل بر آن است که چنین شخصی مجرم یا بزهکار نیست و خسارتی هم به کسی وارد نکرده، در این صورت آن شخص که مدعی و شاکی است باید دلیل اثبات بیاورد.
رییس کانون وکلای دادگستری خوزستان با اشاره به اینکه دلیل همیشه برای محکوم کردن متهم لازم است نه برای تبرئه کردن وی، تصریح کرد: ادله اثبات دعوی به منظور ثابت کردن مجرمیت یک متهم به کار میرود و برای تبرئه کردن دلیلی لازم نیست، چون اصل بر برائت و بیگناهی است.
وی ضمن اشاره به اصل 37 قانون اساسی گفت: با توجه به این اصل از قانون اساسی که می‌گوید اصل بر برائت است، هیچکس را نمیتوان به صرف شکایت یا ادعایی، مجرم تلقی کرد و حتما باید دلیلی بر مجرمیت وی بدست آید.
وی تصریح کرد: در قتل عمد که یکی از مهمترین جرایم است و در کشور ما نیز متاسفانه آمار بسیار بالایی دارد و جزو جرایمی محسوب میشود که جامعه به آن عادت کرده، دلایل لازم در نظام حقوقی مربوط به آن 4 نوع است.
این مدرس دانشگاه شهید چمران اهواز افزود: 4 دلیل برای اثبات قتل عمد وجود دارد که اولین دلیل، اقرار است و عبارت از خبر دادن جرمی توسط خود متهم است که در قتل عمد در محضر قضات دادگاه، یک بار اقرار برای اثبات مجرمیت کافی خواهد بود. اگر متهم به قتل در مرحله محاکمه دادگاه کیفری و در حضور قضات، ارتکاب قتل را بپذیرد، اقرار به قتل صورت گرفته است، یعنی اگر متهم امروز اقرار کرد، در صورت عدول کردن طی روزهای آینده، از وی پذیرفته نیست.
وی ادامه داد: دلیل دوم در مورد اثبات قتل عمد، شهادت شهود است که باید 2 نفر شاهد مرد عادل و مسلمان در این باره شهادت دهند و شهادت آنها مبتنی بر مشاهده شخصی باشد.
طاهرینسب اظهار کرد: سومین دلیل برای اثبات قتل، علم قاضی است. علم عبارت است از آگاهی، ایمان و اعتقاد قاضی بر مجرم بودن کسی؛ این علم باید ناشی از مستندات و مدارکی باشد.
وی گفت: چهارمین دلیل لازم نیز «قسّامه» است. گاهی دلایل و مدارک موجود برای وصول علم کافی نیست ولی برای دادگاه، تولید ظن و گمان قوی میکند.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: در صورت بدست آمدن مستنداتی که ایجاد گمان کنند ولی برای قاضی، اطمینان حاصل نکند گفته میشود پدیده لوث ایجاد شده که در این صورت دادگاه بر اساس آن "قسّامه" برگزار میکند؛ یعنی از 50 نفر از اولیای دم خواسته میشود به قاتل بودن متهم قسم بخورند و دادگاه پس از آن حکم به محکومیت متهم خواهد داد.