دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌ قضائیه

دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌ قضائیه

دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌ قضائیه

شماره9000/28609/100                                                              1396/7/1

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

دستورالعمل شماره 9000/28548/100 مورخ 1396/6/29 ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌ قضائیه

مقدمه:

در اجرای سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغیه مورخ 1392/11/29 مقام معظم رهبری و قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب 1394/3/5 مجلس شورای اسلامی و به منظور استفاده­ی مطلوب از ظرفیت­های قوه­ قضائیه در تحقق سیاست­های مذکور و هماهنگی بخش­های مختلف با یکدیگر و با دستگاه­های اجرایی ذی­ربط در راستای امنیت سرمایه­گذاری، رفع موانع حقوقی ـ قضایی  تولید و اشتغال­ و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیارات قوه­ قضائیه، «دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌قضائیه» به شرح زیر ابلاغ می‌شود:

ماده1ـ به‌منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های قوه ‌قضائیه جهت اجرای ابعاد حقوقی ، قضایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در چارچوب مقررات و با لحاظ وظایف و اختیارات و صلاحیت‌های قانونی «ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه ‌قضائیه» که از این پس «ستاد مرکزی»  نامیده می­شود با حضور اعضای زیر تشکیل می‌شود:

1ـ معاون اول قوه‌ قضائیه (رییس ستاد مرکزی) 2ـ دادستان کل کشور 3ـ وزیر دادگستری  4ـ معاون راهبردی 5 ـ معاون منابع انسانی 6 ـ معاون حقوقی 7ـ معاون رییس قوه قضائیه و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات 8 ـ معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه ­قضائیه 9ـ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 10ـ معاون رییس قوه ‌قضائیه و رییس مرکز امور شوراهای حل‌اختلاف 11ـ رییس دیوان عدالت اداری 12ـ رییس سازمان بازرسی کل کشور 13ـ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  14ـ رییس سازمان  زندان­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور 15 ـ رییس سازمان تعزیرات حکومتی.

تبصره1ـ دبیر ستاد مرکزی یکی از قضات عالی رتبــه است کــه توســط رییس قوه قضائیه تعیین می‌شود.

تبصره2ـ دعوت سایر مسئولین از قوای سه‌­گانه، نیروی انتظامی، نهادهای­ دولتی و عمومی غیردولتی، بانک‌ها، مسئولین اتاق­های بازرگانی و تعاون مرکزی ایران و فعالان بخش خصوصی کشور و سایر اشخاص و مقامات در جلسات ستاد با تأیید رییس ستاد بلامانع است.

تبصره3ـ جلسات ستاد حداقل ماهی یک­بار تشکیل می­شود، علاوه بر جلسات مذکور، بنابر تشخیص رییس ستــاد، جلســات فوق­العاده تشکیل خواهد شد.

ماده2ـ ستاد مرکزی دارای یک دبیرخانه با مسئولیت دبیر ستاد مرکزی است که در حوزه معاونت اول قوه­ قضائیه تشکیل می­شود و عهده دار وظایف زیر است:

الف ـ ابلاغ مصوبات ستاد مرکزی به مبادی ذیربط و پیگیری اجرای آنها.

ب) تشکیل منظم جلسات ستاد با تعیین دستور کار و دعوت از اعضاء.

 

پ) نظارت بر عملکرد ستادهای استانی موضوع ماده 17 این دستورالعمل، معاونت­ها و دستگاه­های ذی­ربط با دریافت مستمر گزارش­ها و جمع­بندی آنها و ارایه به ستاد مرکزی.

ت) تعامل نظام­مند و مستمر با فعالان بخش­خصوصی جهت اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی تولید، سرمایه­گذاری، اشتغال و سایر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی.

ماده3ـ وظایف ستاد مرکزی عبارت است از: 1ـ برنامه­ریزی 2ـ نظارت و پیگیری اقدامات ناظر به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه‌ قضائیه 3ـ ایجاد هماهنگی میان مسئولین و نمایندگی‌های قوه‌ قضائیه در حوزه اقتصادی، حمایت‌های حقوقی، قضایی از فعالیت‌های اقتصادی مجاز و مشروع در سطح ملی  4ـ حمایت‌های لازم جهت رفع مسائل و مشکلات حقوقی، قضایی سرمایه‌گذاری و ایجاد هماهنگی و انسجام در امور مشاوره، کارشناسی و داوری مربوط به دعاوی و اختلافات پرونده‌های تجاری و اقتصادی.

ماده4ـ معاون اول قوه قضائیه ضمن مدیریت مؤثر جلسات ستاد و نظارت بر فعالیت دبیرخانه اقدامات زیر را انجام می­دهد:

الف) ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف درون سازمانی و  نمایندگی‌های قوه‌ قضائیه ­در­حوزه‌ اقتصادی.

ب) ارتباط منظم با سایر قوا و ارائه گزارش مستمر در اجرای دستورالعمل به رییس قوه­ قضائیه.

پ) ایجاد هماهنگی لازم میان ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ستاد مرکزی موضوع ماده 1 این دستورالعمل به منظور تشریک مساعی دستگاه­های ذی­ربط.

ت) ایجاد هماهنگی و پی گیری لازم به منظور اجرای مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در راستای وظــایف قـوه­ قضائیه و جلب همکــاری دستگاه­های اجرایی با قوه­ قضائیه در اجرای وظایف مشترک.

ث) تعیین کارگروه ­ های تخصصی در اجرای مأموریت­های موضوع این دستورالعمل.

ماده5 ـ معاونت راهبردی مکلف است نسبت به تدوین برنامه نحوه اجرای سیاست­ های کلی اقتصاد مقاومتی در سطح  قوه­ قضائیه و درج آن در برنامه سالانه و پنج ساله با مشارکت دستگاه­های ذی­ربط و پیش بینی اعتبار لازم برای اجرای برنامه­ها در چارچوب بودجه مصوب و رصد و پایش آن و سایر اقدامات لازم  از قبیل بهینه‌­سازی ساختار و تشکیلات قوه­ قضائیه در راستای افزایش بهره­وری اقدام نماید و گزارش سالانه آن را به رییس ستاد مرکزی ارایه کند.

تبصره ـ برنامه­ها و اقدامات مذکور پس از طرح در ستاد مرکزی و تصویب­رییس قوه­ قضائیه در برنامه سالانه و پنج­ساله قوه­ قضائیه درج می­شود.

ماده6 ـ معاونت حقوقی مکلف است در اجرای قانون سیاستهای کلی  اصل 44  قانون اساسی مصوب 1386/11/8، قانون نحوه پیگیری تحقق  سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب 1394/3/5و قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1، اقدامات زیر را انجام دهد:

الف) مقررات­زدایی و ظرفیت­سازی قانونی در تعامل با هیئت موضوع ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای تسهیل شرایط کسب و کار و حمایت حقوقی ـ قضایی از سرمایه­گذاری و تولید.

ب) پیگیری جهت تسریع در فرایند تصویب لوایح مرتبط با امور اقتصادی از جمله لایحه قانون تجارت، لایحه آیین دادرسی تجاری و لایحه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و جلوگیری از تجاوز به منابع طبیعی و اراضی ملی، تهیه لایحه مجازات فعالان غیر مجاز در بازارهای مالی، لایحه جامع داوری، لایحه  پیش‌گیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی و لایحه مبارزه با جرائم اقتصادی.

پ) همکاری در به‌روزرسانی قوانین و مقررات ثبتی با رویکرد ایجاد نظارت هوشمند، با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

ماده7ـ معاونت منابع انسانی مکلف است نسبت به تأمین نیروی انسانی لازم و آموزش مسائل اقتصادی و مالی و نیز قوانین مرتبط به قضات، کارمندان و ضابطین رسیدگی­کننده به پرونده­های اقتصادی و ارتقاء توانمندی آنان با همکاری مراجع ذی­ربط، برنامه­ریزی و اقدام نماید.

ماده8 ـ پژوهشگاه قوه قضائیه مطالعات و بررسی‌های میدانی و تطبیقی را در امور زیر انجام می­دهد:

الف) شناسایی آسیب­­ها و موانع حقوقی و قضایی سرمایه­گذاری در داخل کشور و راهکارهای ارتقاء امنیت قضایی و حمایت از سرمایه­گذاری مولد.

ب) مطالعه تطبیقی جهت بهره­گیری از تجربیات کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پیرامون نقش قضاء در امنیت و توسعه اقتصادی.

ماده9ـ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم مکلف است نسبت به هماهنگی، پیگیری و پشتیبانی محتوایی از فرآیند فرهنگ­ سازی عمومی جهت پیشگیری از جرائم مالی و اقتصادی با همکاری مراکز مذهبی، فرهنگی و رسانه­ها از جمله رسانه ملی و نیز اقدامات پیشگیرانه از جرائم مذکور با همکاری دستگاه­های مرتبط داخل و خارج از قوه­ قضائیه اقدام نماید.

ماده10ـ معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی مکلف است در راستای نظام­مندی و ساماندهی ساختار و فرآیندهای مالی نسبت به نظارت و تسریع در اجرای پروژه­های عمرانی و مدیریت بهینه هزینه­ها در امور مالی و پشتیبانی با تاکید بر حمایت از تولید داخلی و کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی بر اساس سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی برنامه­ریزی و اقدام نماید.

ماده11ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری دستگاه­های ذی­ربط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک  با هدف ایجاد امنیت سرمایه­گذاری و رفع موانع حقوقی ـ قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی، سامانه جامع مورد نیاز را  به منظور تجمیع اطلاعات حقوقی ـ قضایی شرکت­ها، مؤسسات و فعالان اقتصادی تهیه نماید و با رعایت ضوابط و موازین قانونی مربوط به دادرسی الکترونیک در دسترس دستگاه­های ذی­ربط و دادگستری­های سراسر کشور قرار دهد.

ماده12ـ دادستان کل کشور موظف است اقدامات ذیل را انجام دهد:

الف) نظارت بر عملکرد دادسراها در مبارزه با جرائم و مفاسد اقتصادی و نحوه اقدام نسبت به حمایت از سرمایه گذاران و کارآفرینان و  ممنوع‌الخروجی مدیران شرکت‌ها و فعالان اقتصادی به‌ منظور ایجاد امنیت در سرمایه‌گذاری.

ب) ایجاد ساز وکارهای لازم برای اجرای مأموریت­های محوله به دادستانی کل کشور در حوزه مواد مرتبط با امور مالی و اقتصادی مذکور در فصل دهم بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر قوانین مرتبط.

پ) حضور فعال در جلسات مرتبط با امور اقتصادی که به موجب قانون، دادستانی کل کشور در آن­ها عضویت دارد، در راستای پیشبرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی.

ت) اهتمام لازم به جرائم مهم مرتبط با امور مالی یا  اقتصادی مانند: قاچاق کالا و ارز، پولشویی، جعل اسناد، جاسوسی و خرابکاری، کلاهبرداری، رشاء و ارتشاء، فرار مالیاتی، جرائم بانکی، تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی و همکاری در اجرای برنامه‌های پیشگیری از جرائم مذکور.

ماده13ـ سازمان بازرسی کل کشور موظف است با توجه به وظایف ذاتی خود به‌ منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، موضوع ماده 4 آئین­نامه قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1388، به‌ویژه قوانین و مقررات اقتصادی و مالی و مفاد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، طی بازرسی‌های مستمر، فوق‌العاده و موردی، موارد زیر را پیگیری و اجرا نماید:

الف) اهتمام لازم به برنامه‌ریزی و اقدام در زمینه کشف سوء‌ جریانات احتمالی در روند اجرای الزامات مذکور در سیاست‌های کلی اقتصادی به ‌ویژه اقتصاد مقاومتی در جهت پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات در اجرای این سیاست‌ها.

ب) نظارت بر فرایند شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و توصیه‌های لازم به ‌منظور جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و ایجاد زمینه‌های فساد در حوزه‌های پولی، تجاری و ارزی.

پ) حضور فعال در هیأت موضوع ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و شناسایی موانع صدور مجوز برای فعالیت‌های سالم اقتصادی، گلوگاه‌های موجب اطاله‌ی صدور مجوز و ارائه‌ی پیشنهاد جهت رفع علل اطاله در اعطای تسهیلات به تجار و سرمایه‌گذاران در مواردی مانند حمل‌ونقل کالا، گمرک و سایر موارد مربوط.

ت) شناسایی قصور و تقصیر متولیان دستگاه‌های دولتی به ‌ویژه آن دسته از ترک فعل‌هایی که عملاً موجب ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود.

ث) نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌های دولتی متولی صادرات و واردات در چارچوب قوانین و مقررات و ارائه گزارش به مبادی مربوط جهت بهره‌برداری.

ج) همکاری لازم با دستگاه‌های متولی به ‌منظور شناسایی­ موانع سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، عوامل اخلال در امنیت سرمایه‌گذاران و ارائه‌ پیشنهادهای کاربردی.

چ) نظارت بر عملکرد بانک مرکزی در ایفای وظایف قانونی مانند نظارت و پیگیری در وصول مطالبات معوقه بانک‌های دولتی، اصلاح رویه‌های جاری اعطای تسهیلات با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم مالی و بانکی.

ح) نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد دستگاه‌های دولتی در خریدهای خارجی، مناقصات، مزایده­ها، ترک تشریفات، قراردادهای خارجی و دولتی، پیشگیری و مقابله با جرائم مربوط.

خ) اهتمام به نظارت بر اجرای صحیح قوانین مرتبط با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ازجمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب  1394 و قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی مصوب 1370.

ماده14ـ دیوان عدالت اداری موظف است در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اقدامات زیر را انجام دهد:

الف) تسریع در رسیدگی و ابطال مقررات و آئین‌نامه‌های مغایر با سیاست­های اقتصاد مقاومتی.

ب) تسریع در رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیم­های دولتی مرتبط با سیاست‌های مذکور.

پ) رعایت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی  در صدور دستورهای موقت.

ماده15ـ سازمان زندان­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است با تعاملات برون‌سازمانی نسبت به تدوین برنامه سالانه و میان‌مدت به‌منظور تحقق و ارتقاء اثربخشی تأسیسات جدید حقوقی در رابطه با توانمندسازی و حرفه‌آموزی زندانیان در راستای جامعه‌پذیری و آموزش و تربیت آنان به‌عنوان افراد مولد اقتصادی اقدام نماید. به نحوی که زندانها به محیط کار، تلاش و تولید تبدیل شود.

تبصره ـ برنامه­های پیش­بینی شده باید به نحوی باشد که  محکومین به حبس و بازداشتی‌های طولانی مدت تحت قرار و محکومین مالی در زندان را تحت پوشش قرار دهد.

ماده16ـ قوه قضائیه همکاری لازم را با سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی و اشخاص فعال در امور تجاری و هماهنگ­سازی آن با سیاست­های اقتصاد مقاومتی از جمله اجرای تکالیف مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب، 1394 به عمل آورد.

ماده17ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مکلف است موارد زیر را پیگیری و نسبت به اجرای آن­ اقدام نماید:

الف)  مستندسازی و صدور اسناد  مالکیت حد نگار املاک و اراضی دولت و مردم در نظام جامع کاداستر کشور و تسریع در اجرای قانون جامع کاداستر.

ب) تکمیل فرایند ثبت الکترونیکی و ارتقاء سرعت و دقت در ارائه خدمات مرتبط با ثبت شرکت‌ها و مؤسسات به‌منظور تسهیل امور مربوط به بهبود فضای کسب ‌وکار.

پ) اقدامات لازم جهت به­ روزرسانی قوانین و مقررات مرتبط با ثبت املاک، اسناد، ثبت شرکت‌ها و مؤسسات، مالکیت­های معنوی، و اجرای اسناد لازم الاجراء با همکاری معاونت حقوقی.

ت) توسعه و تکمیل سامانه­ی الکترونیکی و بانک­های جامع اطلاعات املاک، اسناد، شناسه ملی اشخاص حقوقی و مالکیت­های معنوی با تأمین امنیت زیر ساخت­های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مربوطه به‌منظور یکپارچه‌سازی ثبت رسمی و شفافیت اطلاعات در تمام کشور از جمله مناطق آزاد تجاری.

ث) توسعه و تکمیل خدمات الکترونیکی ثبت ملی و بین­المللی طرح­های صنعتی، علائم تجاری، مبدأ جغرافیایی کالا و اختراعات و آرشیو کلیه سوابق ثبتی مربوط.

ج) گسترش استفاده از ظرفیت­های اجرای مفاد اسناد رسمی در وصول مطالبات معوقه بانک­ها.

چ) ذخیره­سازی الکترونیک کلیه سوابق ثبتی و ارتقاء بانک­های اطلاعاتی مربوط.

ماده18ـ به ‌منظور اجرای مصوبات ستاد مرکزی و در جهت تحقق سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی در استان­ها، «ستاد اجرای سیاست­های اقتصاد مقاومتی» که از این پس «ستاد استانی» نامیده می‌شود با حضور اعضای زیر تشکیل می‌شود:

 1ـ رییس‌کل دادگستری استان (رییس ستاد استانی) 2ـ رییس کل دادگاه ­ های عمومی و انقلاب مرکز استان 3ـ دادستان مرکز استان 4ـ معاون برنامه‌ریزی (دبیر ستاد استانی) 5 ـ معاون مالی، عمرانی و پشتیبانی  6 ـ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 7ـ معاون امور شوراهای حل اختلاف رییس کل دادگستری استان  8 ـ مدیرکل بازرسی استان 9ـ مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان  10ـ مدیرکل زندان‌های استان 11 ـ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان.

تبصره ـ دعوت سایر مسئولین نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی، نیروی انتظامی، بانک‌ها، رؤسای اتاق­های بازرگانی و تعاون استان و فعالان بخش خصوصی استان و سایر نهادها و اشخاص  با تشخیص رییس ستاد استانی، به عمل می‌آید.

ماده19ـ وظایف ستاد استانی عبارت است از:

 الف) برنامه­ریزی، پیگیری و هماهنگی در اجرای سیاست­های اقتصاد مقاومتی و مصوبات ستاد مرکزی. 

ب) تعامل و تبادل‌نظر با مقامات دولتی و غیردولتی در سطح استان در راستای اجرای هر چه بهتر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی.

پ) ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی به ‌منظور اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایه‌گذاری و مساعدت در رفع آن.

ت) ایجاد هماهنگی در فعالیت هیأت‌های مشاوره، کارشناسی و داوری متشکل از اعضای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون در جهت رفع اختلاف سرمایه‌گذاران.

ث) حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت­های اقتصادی مجاز و مشروع در سطح استان.

تبصره ـ ستاد استانی در هر استان دارای یک دبیرخانه با مسئولیت معاون برنامه‌ریزی است که در حوزه رییس کل دادگستری تشکیل می‌شود و عهده­دار تشکیل جلسات و ابلاغ و اجرای مصوبات و سایر امور اداری ستاد خواهد بود.

ماده20ـ رؤسای کل دادگستری و دادستانها مکلف هستند حسب مورد اقدامات زیر را انجام دهند:

الف) مدیریت مؤثر جلسات ستاد استانی

ب) نظارت بر اجرای مصوبات ستاد مرکزی در سطح استان و عملکرد دبیرخانه.

پ) اتخاذ تدابیر لازم به ­منظور تسریع در رسیدگی به دعاوی و امور مربوط به سرمایه‌گذاران و پرونده‌های مهم اقتصادی در دادسراها و محاکم و جلوگیری از اطاله دادرسی.

ت) ساماندهی شعب تخصصی امور اقتصادی در دادسراها و محاکم استان.

ث) اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم به منظور استفاده از ظرفیت‌های‌ قانونی ناظر به کاهش جمعیت کیفری در آراء قضائی مانند مجازات‌های جایگزین حبس و نظام نیمه آزادی و کنترل محکومین تحت سامانه‌های الکترونیکی با هدف کاهش آثار منفی اقتصادی مجازات زندان و تبدیل آن به فرصت‌های کار، تلاش و تولید.

ج) ارائه گزارش مستمر فصلی به ستاد مرکزی مشتمل بر عملکرد استانی و چالش­ها و راهکارها.

چ) نظارت ویژه بر فرایند تحقیقات مقدماتی پرونده­های اقتصادی به منظور پیشگیری از صدور و اجرای نامتناسب قرارهای تأمینی از جمله قرارهای ممنوع الخروجی کارآفرینان و سرمایه‌گذاران و توقیف مکان و ابزار تولید و مواد اولیه و جلوگیری از فعالیت بخش‌های خدماتی یا تولیدی، به منظور پیشگیری از اختلال در روند فعالیت اقتصادی از طریق دادستان­های مربوط.

ح) اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضایی برای جلوگیری از ورشکستگی و ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان و فعالان اقتصادی بدهکار از طریق راهکارهای قانونی از جمله هماهنگی با وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اجرای دقیق قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور، مصوب 1343.

خ) نظارت بر انجام وظیفه دادسراها و دفاع از حقوق عمومی در پرونده‌های ورشکستگی صوری در محاکم حقوقی و شناسایی موارد  ورشکستگی  به تقصیر و تقلب.

د) اهتمام لازم در رسیدگی  به پرونده‌های مربوط به جرائم مهم مالی و اقتصادی از جمله جرائم قاچاق کالا و ارز و اخلال در نظام اقتصادی کشور.

ماده21ـ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده‌ی معاون اول قوه قضائیه به عنوان رییس ستاد مرکزی است و رؤسای کل دادگستری و سازمان‌های وابسته موظف هستند ضمن همکاری با ستاد مذکور، گزارش عملکرد خود را هر 6 ماه یک‌بار به دبیرخانه آن ستاد اعلام نمایند.

ماده22ـ این دستورالعمل در 22 ماده و 7 تبصره در تاریخ 1396/6/29 به تصویب رییس قوه قضائیه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجراء می‌باشد و کلیه مقررات مغایر با آن از جمله دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه­گذاری به شماره 1/86/10832 مورخ 1386/10/16  ملغی می­شود.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی