قانون استفساریه تبصره (1) ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

قانون استفساریه تبصره (1) ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

قانون استفساریه تبصره (1) ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

مصوب 1396/7/2

 

موضوع استفساریه:

آیا در تبصره (1) ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 20/2/1395، منظور از مستثنی شدن مقامات مصرح در ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و همطرازان آنها، به کارگیری افرادی است که در زمان بازنشستگی به یکی از سمت‌های مذکور انتصاب یا انتخاب می‌شوند؟

پاسخ:

بلی، بازنشستگانی که به واسطه انتصاب یا انتخاب در یکی از سمت‌های مذکور در ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و همطرازان آن‌ها به کارگیری می‌شوند، از شمول ممنوعیت این قانون مستثنی هستند و هر سمتی در زمان بازنشستگی یا قبل از آن داشتند، ملاک نیست.

تفسیر فوق در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم مهر ماه یک‌هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 19/7/1396 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

تبصره (1) ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان:

تبصره 1- مقامات مذکور در ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی می‌ باشند.