نظرات خاص آیت‌الله سیستانی درباره حجاب

نظرات خاص آیت‌الله سیستانی درباره حجاب

نظرات خاص آیت‌الله سیستانی درباره حجاب
آیت‌الله سیدعلی سیستانی از مراجع تقلید در تازه‌ترین فتاوای خود در مورد حجاب، در سایت رسمی خود به سوالات متنوعی درباره حجاب پاسخ داده است.
به گزارش ایسنا به نقل از سایت پارسینه، این پرسش‌ها و پاسخ‌ها را در ادامه می‌خوانید:
* آیا شاعری می‌تواند مجلس شعرخوانی (شب شعر) برای خود ترتیب دهد، در حالی که او می‌داند در چنین مجلسی بانوانی برای شنیدن اشعار او بی‌حجاب و نیمه‌برهنه حضور خواهند یافت؟
این کار در حد ذات خود مانعی ندارد اما بر آن شاعر لازم است که امر به معروف و نهی از منکر کند، هرگاه شرایط چنان تکلیفی فراهم باشد.
* آیا فیلمبردای و نیز میکس فیلم‌های مجالس زنانه (اغلب بی‌حجاب) جایز است؟
برای مرد جایز نیست وارد اینگونه مجالس شود اما میکس و سایر کارها روی فیلم که مستلزم نگاه است، اگر نگاه از روی لذت نباشد و فیلم‌ها مستهجن نباشند، اشکال ندارد.
* نظر به اینکه مجالس عروسی امروزه اغلب مختلط و همراه با رقص و موسیقی است و عدم شرکت باعث کدورت آشنایان می‌شود، آیا شرکت در این مجالس با رعایت حجاب کامل اسلامی و عدم همراهی در اعمال آنها جایز است؟
مانعی ندارد و وظیفه نهی از منکر هم باید رعایت شود.
* اگر زن به رعایت حجاب مصمم است ولی در اثر بی‌احتیاطی و حواس‌پرتی گاهی اوقات مویش از پوشش بیرون می‌زند، آیا شوهر وظیفه تذکر دارد؟ اگر آری، آیا حق دارد در صورت تکرار همراه تذکر دادن با عصبانیت برخورد کند؟
می‌تواند تذکر بدهد و موردی برای عصبانیت نیست.
* تا چه حد می‌توان به فرزندان در مورد نماز و حجاب اجبار کرد؟
نسبت به بالغین باید امر به معروف و نهی از منکر کند و بدون اجازه حاکم شرع بنا بر احتیاط واجب، زدن و مانند آن جایز نیست ولی می‌تواند از روش‌هایی مانند منع بعضی کمک‌ها استفاده نماید.
* آیا مرد اجازه دارد که حجاب را به همسر و فرزندان خود تحمیل کند؟
مرد نمی‌تواند همسر خود را مجبور کند به رعایت کردن حجاب ولی می‌تواند او را از بیرون رفتن منع کند، حتی با حجاب. پس می‌تواند شرط کند که اگر حجاب کامل پوشید حق دارد خارج شود. اما در مورد فرزندان بالغ نمی‌تواند آنها را مجبور کند و تنها از راه تبلیغ صحیح و ارشاد و امر به معروف باید آنها را وادار نماید.
* برخی آرایشگاه‌های زنانه به کارگر زن احتیاج دارند. آیا یک زن مسلمان می‌تواند در چنین آرایشگاهی مشغول کار شود و زنان بی‌حجاب را اعم از مسلمان و غیر مسلمان که در برابر مردان نامحرم، آرایش کرده ظاهر می‌شوند، آرایش کند؟
اگر آرایش کردن آنان، نوعی ترویج فساد و اشاعه گناه محسوب گردد او چنان حقی را ندارد اما تحقق این عنوان، بعید به نظر می‌رسد.
* آیا عکس گرفتن بی‌حجاب و بدون روسری در مجلس دوستانه اشکال دارد و اگر دوستان قول بدهند که عکس فرد را به نامحرم نشان ندهند اما بعدا نشان دهند گناه آن به عهده کیست؟ اگر شخص به گفته دوستان خود اعتماد کند تکلیف این شخص چیست؟
گرفتن عکس در چنین مواردی فی حد نفسه اشکال ندارد. مسئولیت به عهده کسی است که عکس را نشان داده است.
* آیا نگاه کردن به عکس زن باحجابی که در عکس بدون حجاب است، جایز است؟
احتیاط آن است که به غیر از صورت و دو دست از آن عکس نگاه نشود و اما صورت و دو دست بدون ریبه و لذت جنسی، جایز می‌باشد.
* آیا والدین حق دارند که حجاب را به فرزندان بالغ تحمیل نمایند؟
حق دارند ولی نه با کتک و مانند آن.
* آیا عکس انداختن بدون روسری و حجاب کامل حرام است یا نه و برای ظاهرکننده نگاتیو چه حکمی دارد؟
فی نفسه مانعی ندارد. اگر صاحب عکس را نشناسد و نگاه با شهوت نداشته باشد، اشکال ندارد.
* در صورتی که زن در محیطی امن و مطمئن بخواهد نماز بخواند که هیچ نامحرمی وجود ندارد، آیا برای نماز نیاز به حجاب دارد؟
پوشش در هنگام نماز (ولو نامحرمی نباشد) لازم است.
* حکم نگاه کردن و صحبت کردن با زن مسلمان که حجاب خود را به طور کامل رعایت نمی‌کند چیست؟
اگر نگاه شهوانی یا خوف وقوع در حرام باشد، جایز نیست.
* آیا نگاه کردن به مو و بدن زنان بی بند و بار اشکال دارد؟
نگاه کردن به بدن زن‌های بی‌باک که اگر کسی او را امر به حجاب نماید، اعتنا نمی‌کند، اشکال ندارد؛ مشروط به آنکه بدون شهوت و ترس وقوع در حرام باشد و در این حکم فرقی میان زن‌های کفار و دیگر زن‌ها نیست و همچنین فرقی نیست میان دست و صورت و دیگر جاهای بدن که معمولا آنها را نمی‌پوشانند.
* عده‌ای از زنان با حجاب مسلمان، عادت کرده‌اند که چانه و قسمتی از زیر چانه را باز می‌گذارند اما گردن را می‌پوشانند. آیا چنین کاری جایز است و چه اندازه ای از صورت را می‌توان باز گذاشت و آیا گوش‌ها را هم می‌توان بیرون گذاشت؟
صورت شامل دو گوش نمی‌شود پس پوشاندن آنها واجب است اما چانه و مقدار اندکی از زیر چانه، در حکم صورت می‌باشد.
* حد نگاه کردن به زن نامحرم نه از روی لذت تا به چه حد است؟
مساله نگاه کردن مرد به بدن زنان نامحرم و همچنین نگاه کردن به موی آنان، چه با شهوت باشد چه بدون شهوت، چه باترس وقوع در حرام چه بدون آن، حرام است و نگاه کردن به صورت آنان و دست‌هایشان تا مچ اگر با شهوت یا با ترس از وقوع در حرام باشد، حرام است. بلکه احتیاط مستحب آن است که بدون شهوت و ترس از وقوع در حرام هم به آن نگاه نکند و نیز نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم با شهوت و ترس از وقوع در حرام، حرام می‌باشد بلکه بنا بر احتیاط واجب بدون آن نیز نباید نگاه کند مگر به جاهایی از بدن که معمولا مردها نمی‌پوشانند. مثل سر و دست‌ها و ساق پاها که نگاه کردن زن به اینجاها اگر بدون شهوت و خوف وقوع در حرام باشد اشکال ندارد.منبع:ایسنا