شرایط اهدا کننده جنین

شرایط اهدا کننده جنین

شرایط اهدا کننده جنین

سئوال:در مورد اهدای جنین به زوجین نابارور آیا در قوانین کشورمان شرایط خاصی هم برای اهداکننگان جنین علاوه بر دریافت کنندگان پیش بینی شده است؟

جواب:بله همان طور که قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور و آیین نامه اجرایی آن شرایطی را برای دریافت کنندگان جنین اهدایی پیش بینی کرده است شرایط زیر را هم برای اهداکنندگان در نظر گرفته است:

علقه و رابطه زوجیت قانونی و شرعی، سلامت متعارف جسمی و روانی، ضریب هوشی مناسب، نداشتن اعتیاد به مواد اعتیادآور و روان گردان، مبتلا نبودن به بیماری های صعب العلاج نظیر ایدز ؛ هپاتیت و...