کار با دستمزد پایین

کار با دستمزد پایین

کار با دستمزد پایین

سئوال: اینجانب برای یافتن کار به اداره کار مراجعه کردم. آن اداره برایم شغلی پیدا کرد ولی با حقوق بسیار پایین ، آیا می توانم درخواست تغییر شغل بدهم؟

جواب: ممکن است شغل دیگری با شرایط بهتر برای اداره کار وجود نداشته باشد اما چنان چه شما شرایط دریافت بیمه بیکاری را داشته باشید و حقوق دریافتی شما از مبلغ بیمه بیکاری کمتر باشد، قانون شما را مستحق دریافت مابه التفاوت حقوق و بیمه بیکاری دانسته است و شما می توانید آن مابه التفاوت را دریافت کنید. بنابراین درخواست تغییر شغل شما پذیرفته نمی شود.