فروش کنسرو تاریخ گذشته

فروش کنسرو تاریخ گذشته

فروش کنسرو تاریخ گذشته

سئوال: چندی پیش محصول کنسرو شده ای که تاریخ آن گذشته بود خریدم. مصرف آن باعث مصمومیت من شد. آیا می توانم از فروشنده شکایت کنم؟

جواب:فروش مواد خوراکی تاریخ مصرف گذشته علاوه بر اینکه از لحاظ صنفی تخلف است و ممکن است به تعطیلی محل هم بینجامد، در قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی جرم شناخته شده است و در صورت فراهم بودن دلایل اثبات آن، حداقل سه ماه حبس در انتظار مرتکب است. شما می توانید خسارت خود را مطالبه کنید. بعلاوه درخواست مجازات متخلف را ارئه کنید.