• شماره تماس

    09121013111

  • آدرس

     

مطالب و مقالات بخش مقالات

درخواست 4 انجمن اسلامی دانشجویی برای بررسی مسئله اخلاقی یک نماینده مجلس

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
درخواست 4 انجمن اسلامی دانشجویی برای بررسی مسئله اخلاقی یک نماینده مجلس

ادامه مطلب ...

نقد رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور با موضوع «گواهی عدم پرداخت بانک محال‌ٌعلیه به منزله واخواست می‌باشد»

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
نقد رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور با موضوع «گواهی عدم پرداخت بانک محال‌ٌعلیه به منزله واخواست می‌باشد»

نقد رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور با موضوع «گواهی عدم پرداخت بانک محال‌ٌعلیه به منزله واخواست می‌باشد»

ادامه مطلب ...

ماده 187 آغازگر توسعه حقوقی، اجتماعی

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
ماده 187 آغازگر توسعه حقوقی، اجتماعی

ماده 187 آغازگر توسعه حقوقی، اجتماعی

ادامه مطلب ...

100 مساله ایران؛ اصلاح نظام حقوقی و حکمرانی شایسته

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
100 مساله ایران؛ اصلاح نظام حقوقی و حکمرانی شایسته

100 مساله ایران؛ اصلاح نظام حقوقی و حکمرانی شایسته

ادامه مطلب ...

نقد رأی دادگاه بدوی در خصوص جرم سرقت و کیف‌قاپی

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
نقد رأی دادگاه بدوی در خصوص جرم سرقت و کیف‌قاپی

نقد رأی دادگاه بدوی در خصوص جرم سرقت و کیف‌قاپی

ادامه مطلب ...

نقد رأی دادگاه بدوی با موضوع «امکان یا عدمِ امکانِ تقاضای تأیید فسخ معامله‌ای که قبلا به موجب خیار عیب، ارش دریافت شده است»

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
نقد رأی دادگاه بدوی با موضوع «امکان یا عدمِ امکانِ تقاضای تأیید فسخ معامله‌ای که قبلا به موجب خیار عیب، ارش دریافت شده است»

نقد رأی دادگاه بدوی با موضوع «امکان یا عدمِ امکانِ تقاضای تأیید فسخ معامله‌ای که قبلا به موجب خیار عیب، ارش دریافت شده است»

ادامه مطلب ...

نقدِ دو رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص «استفاده» و «اتلاف» شناسنامه‌ی دیگری

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
نقدِ دو رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص «استفاده» و «اتلاف» شناسنامه‌ی دیگری

نقدِ دو رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص «استفاده» و «اتلاف» شناسنامه‌ی دیگری

ادامه مطلب ...

نقدی بر تصمیم مرکز مشاوران قوه قضائیه برای برگزاری آزمون در سال 96

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
نقدی بر تصمیم مرکز مشاوران قوه قضائیه برای برگزاری آزمون در سال 96

نقدی بر تصمیم مرکز مشاوران قوه قضائیه برای برگزاری آزمون در سال 96

ادامه مطلب ...

جایگاه وکیل در تحقیقات مقدماتی جرایم در قانون آیین دادرسی کیفری 1392

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
جایگاه وکیل در تحقیقات مقدماتی جرایم در قانون آیین دادرسی کیفری 1392

جایگاه وکیل در تحقیقات مقدماتی جرایم در قانون آیین دادرسی کیفری 1392

ادامه مطلب ...

بررسی تطبیقی قاعده دارا شدن غیر عادلانه در حقوق ایران و آمریکا

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
بررسی تطبیقی قاعده دارا شدن غیر عادلانه در حقوق ایران و آمریکا

بررسی تطبیقی قاعده دارا شدن غیر عادلانه در حقوق ایران و آمریکا

ادامه مطلب ...

مقایسه‌ قانون مجازات (کیفر) عمومی مصوب 1304 با قانون مجازات اسلامی

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
مقایسه‌ قانون مجازات (کیفر) عمومی مصوب 1304 با قانون مجازات اسلامی

مقایسه‌ قانون مجازات (کیفر) عمومی مصوب 1304 با قانون مجازات اسلامی

ادامه مطلب ...

پدیده کیفری جنون با نگاهی به قانون مجازات 1392

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
پدیده کیفری جنون با نگاهی به قانون مجازات 1392

در حقوق جزای، سلامت عقلانی به عنوان یکی از عناصر مسئولیت کیفری از اهمیت ویژه­ای برخوردار است و احراز از مسئولیت کیفری مستلزم آن است که شخص به هنگام ارتکاب جرم از درک و شعور لازم برخوردار باشد به گونه­ای که اعمال وی از روی اراده و آگاهی انجام شود

ادامه مطلب ...

باید‌ها و نبایدهای ساختار انتظامی کانون‌های وکلای دادگستری کشور

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
باید‌ها و نبایدهای ساختار انتظامی کانون‌های وکلای دادگستری کشور

باید‌ها و نبایدهای ساختار انتظامی کانون‌های وکلای دادگستری کشور

ادامه مطلب ...

نقدی بر ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفری

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
نقدی بر ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفری

نقدی بر ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفری

ادامه مطلب ...

باید‌ها و نبایدهای ساختار انتظامی کانون‌های وکلای دادگستری کشور

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
باید‌ها و نبایدهای ساختار انتظامی کانون‌های وکلای دادگستری کشور

باید‌ها و نبایدهای ساختار انتظامی کانون‌های وکلای دادگستری کشور

ادامه مطلب ...

مقاله مبنای حقوقی انفساخ عقد جایز در اثر مرگ و حجر یکی از دو طرف

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
مقاله مبنای حقوقی انفساخ عقد جایز در اثر مرگ و حجر یکی از دو طرف

مقاله مبنای حقوقی انفساخ عقد جایز در اثر مرگ و حجر یکی از دو طرف

ادامه مطلب ...

مقاله شناسائی و اجرای احکام مدنی خارجی در حقوق فرانسه و حقوق انگلیس و آمریکا

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
مقاله شناسائی و اجرای احکام مدنی خارجی در حقوق فرانسه و حقوق انگلیس و آمریکا

مقاله شناسائی و اجرای احکام مدنی خارجی در حقوق فرانسه و حقوق انگلیس و آمریکا

ادامه مطلب ...

اختبار دولت ها و سازمان های دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
اختبار دولت ها و سازمان های دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی

یکی از ویژگی های قرنی که در آن زندگی می کنیم دخالت بیش از پیش دولت ها در امر تجارت بین المللی است در واقع تا اوائل قرن اخیر دولت ها نقش محدودی در تنظیم روابط تجاری بین المللی بازی می کردند (1) و تنها به این اکتفا می نمودند که از طرفی معاملات بین المللی مانعی در راه اعمال حاکمیت آنها ایجاد نکند و از طرف دیگر, با برقراری عوارض گمرکی برای این معاملات هم در آمدی برای خود فراهم نمایند و هم از فعالیت بازرگانان تابع خویش در مقابل بازرگانان خارجی حمایت کنند

ادامه مطلب ...

نگاهی دیگر به جایگاه و اختیارات مجلس در جمهوری اسلامی ایران - بخش دوم

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
نگاهی دیگر به جایگاه و اختیارات مجلس در جمهوری اسلامی ایران - بخش دوم

نگاهی دیگر به جایگاه و اختیارات مجلس در جمهوری اسلامی ایران - بخش دوم

ادامه مطلب ...

‏نگاهی دیگر به جایگاه و اختیارات مجلس در جمهوری اسلامی ایران

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
‏نگاهی دیگر به جایگاه و اختیارات مجلس در جمهوری اسلامی ایران

‏نگاهی دیگر به جایگاه و اختیارات مجلس در جمهوری اسلامی ایران

ادامه مطلب ...