• شماره تماس

    09121013111

  • آدرس

     

مطالب و مقالات بخش جدیدترین مصوبات

درخواست 4 انجمن اسلامی دانشجویی برای بررسی مسئله اخلاقی یک نماینده مجلس

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
درخواست 4 انجمن اسلامی دانشجویی برای بررسی مسئله اخلاقی یک نماینده مجلس

ادامه مطلب ...

قانون تمدید مهلت اجرای آزمایش قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
قانون تمدید مهلت اجرای آزمایش قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری

قانون تمدید مهلت اجرای آزمایش قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری

ادامه مطلب ...

قانون استفساریه تبصره (1) ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
قانون استفساریه تبصره (1) ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

قانون استفساریه تبصره (1) ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

ادامه مطلب ...

اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها ابلاغ شد

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها ابلاغ شد

اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها ابلاغ شد

ادامه مطلب ...

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 کل کشور

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 کل کشور

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 کل کشور

ادامه مطلب ...

آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور

آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور

ادامه مطلب ...

قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه

قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه

ادامه مطلب ...

مصوبات بیست و یکمین جلسه شورای عالی عتف

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
مصوبات بیست و یکمین جلسه شورای عالی عتف

مصوبات بیست و یکمین جلسه شورای عالی عتف

ادامه مطلب ...

آیین‏ نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
آیین‏ نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم

آیین‏ نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم

ادامه مطلب ...

قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

ادامه مطلب ...

قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

ادامه مطلب ...

آیین نامه اجرایی ماده (30) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
آیین نامه اجرایی ماده (30) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

آیین نامه اجرایی ماده (30) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

ادامه مطلب ...

قانون موافقت‌نامه همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
قانون موافقت‌نامه همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر

قانون موافقت‌نامه همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر

ادامه مطلب ...

قانون اصلاح ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
قانون اصلاح ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم

قانون اصلاح ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم

ادامه مطلب ...

قانون هوای پاک

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
قانون هوای پاک

قانون هوای پاک

ادامه مطلب ...

«طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» تصویب شد

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
«طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» تصویب شد

«طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» تصویب شد

ادامه مطلب ...

قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1396

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1396

قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1396

ادامه مطلب ...

تصویب نامه در خصوص تعدیل جریمه نقدی موضوع بند 12 ماده 61 و مواد 73،75،76،78 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
تصویب نامه در خصوص تعدیل جریمه نقدی موضوع بند 12 ماده 61 و مواد 73،75،76،78 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی

تصویب نامه در خصوص تعدیل جرایم نقدی موضوع بند (12) ماده (61) و مواد (73)، (75)، (76) و (78) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

ادامه مطلب ...

قانون موافقتنامه حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
قانون موافقتنامه حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر

قانون موافقتنامه حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر

ادامه مطلب ...

تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید نود روزه برای دارندگان گذرنامه های سیاسی، خدمت و خاص بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید نود روزه برای دارندگان گذرنامه های سیاسی، خدمت و خاص بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری

تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید نود روزه برای دارندگان گذرنامه های سیاسی، خدمت و خاص بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری

ادامه مطلب ...