• شماره تماس

    09121013111

  • آدرس

     

مطالب و مقالات بخش دانستنی های حقوقی و قضایی

درخواست 4 انجمن اسلامی دانشجویی برای بررسی مسئله اخلاقی یک نماینده مجلس

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
درخواست 4 انجمن اسلامی دانشجویی برای بررسی مسئله اخلاقی یک نماینده مجلس

ادامه مطلب ...

رأی دادگاه با موضوع تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در خصوص درخواست تعیین داور4

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی دادگاه با موضوع تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در خصوص درخواست تعیین داور4

رأی دادگاه با موضوع تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در خصوص درخواست تعیین داور4

ادامه مطلب ...

رأی دادگاه با موضوع نحوه تعیین داور در ارجاع به داوری شخص حقوقی حدود الزام داور در تبعیت از نظریه کارشناسی3

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی دادگاه با موضوع نحوه تعیین داور در ارجاع به داوری شخص حقوقی حدود الزام داور در تبعیت از نظریه کارشناسی3

رأی دادگاه با موضوع نحوه تعیین داور در ارجاع به داوری شخص حقوقی حدود الزام داور در تبعیت از نظریه کارشناسی3

ادامه مطلب ...

نمونه رأی دادگاه با موضوع فسخ قرارداد متضمن شرط داوری توسط داور

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
نمونه رأی دادگاه با موضوع فسخ قرارداد متضمن شرط داوری توسط داور

نمونه رأی دادگاه با موضوع فسخ قرارداد متضمن شرط داوری توسط داور

ادامه مطلب ...

میزان بررسی کرد رد دادرس در دیوان عدالت اداری چگونه است؟

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
میزان بررسی کرد رد دادرس در دیوان عدالت اداری چگونه است؟

میزان بررسی کرد رد دادرس در دیوان عدالت اداری چگونه است؟

ادامه مطلب ...

بررسی حقوقی اقرار در امور مدنی و کیفری آیا انکار بعد از اقرار مسموع است؟

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
بررسی حقوقی اقرار در امور مدنی و کیفری آیا انکار بعد از اقرار مسموع است؟

بررسی حقوقی اقرار در امور مدنی و کیفری آیا انکار بعد از اقرار مسموع است؟

ادامه مطلب ...

قانون جرم سیاسی

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
قانون جرم سیاسی

قانون جرم سیاسی

ادامه مطلب ...

نحوه تعیین قدرالسهم آپارتمان

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
نحوه تعیین قدرالسهم آپارتمان

نحوه تعیین قدرالسهم آپارتمان

ادامه مطلب ...

نحوه توقیف ملک با سند عادی در اجرای احکام

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
نحوه توقیف ملک با سند عادی در اجرای احکام

نحوه توقیف ملک با سند عادی در اجرای احکام

ادامه مطلب ...

مجازات جرم بغی و افساد فی الارض

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
مجازات جرم بغی و افساد فی الارض

مجازات جرم بغی و افساد فی الارض

ادامه مطلب ...

آثار حقوقی معاملات فضولی

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
آثار حقوقی معاملات فضولی

آثار حقوقی معاملات فضولی

ادامه مطلب ...

مجازات قاچاق اسلحه ومهمات در قانون چیست

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
مجازات قاچاق اسلحه ومهمات در قانون چیست

مجازات قاچاق اسلحه ومهمات در قانون چیست

ادامه مطلب ...

بی احتیاطی وبی مبالاتی در پزشکی چه مجازاتی دارد

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
بی احتیاطی وبی مبالاتی در پزشکی چه مجازاتی دارد

بی احتیاطی وبی مبالاتی در پزشکی چه مجازاتی دارد

ادامه مطلب ...

آشنایی با قوانین و مقرراتی که بر « عقد اجاره» حاکم است!

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
آشنایی با قوانین و مقرراتی که بر « عقد اجاره» حاکم است!

آشنایی با قوانین و مقرراتی که بر « عقد اجاره» حاکم است!

ادامه مطلب ...

افزایش بیست تا سی درصدی آمار رسیدگی‌ در شوراهای حل اختلاف با تصویب قانون جدید

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
افزایش بیست تا سی درصدی آمار رسیدگی‌ در شوراهای حل اختلاف با تصویب قانون جدید

افزایش بیست تا سی درصدی آمار رسیدگی‌ در شوراهای حل اختلاف با تصویب قانون جدید

ادامه مطلب ...

مجازات ایجاد تغییر بدون مجوز در ظاهر خودرو

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
مجازات ایجاد تغییر بدون مجوز در ظاهر خودرو

مجازات ایجاد تغییر بدون مجوز در ظاهر خودرو

ادامه مطلب ...

شریک جرم کیست؟

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
شریک جرم کیست؟

شریک جرم کیست؟

ادامه مطلب ...

حکم دادگاه چه زمانی رسانه‌ای می‌شود؟

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
حکم دادگاه چه زمانی رسانه‌ای می‌شود؟

حکم دادگاه چه زمانی رسانه‌ای می‌شود؟

ادامه مطلب ...

مقررات قانونی در خصوص شکایت کیفری

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
مقررات قانونی در خصوص شکایت کیفری

مقررات قانونی در خصوص شکایت کیفری

ادامه مطلب ...

تفاوت‌های کلیدی مسئولیت مدنی و کیفری

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
تفاوت‌های کلیدی مسئولیت مدنی و کیفری

تفاوت‌های کلیدی مسئولیت مدنی و کیفری

ادامه مطلب ...