مطالب جدید


تصویب-نحوه-تامین-بار-مالی-افزایش-مرخصی-زایمان-از-6-ماه-به-9-ماه-تامین-اجتماعی-در-هیات-دولت

تصویب نحوه تامین بار مالی افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه تامین اجتماعی در هیات دولت

رای-شماره-1748-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره 1748 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

نظریه-مشورتی

نظریه مشورتی

مجازات-قانونی-جرم-توهین

مجازات قانونی جرم توهین

رای-شماره-های-1963-و-1964-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره های 1963 و 1964 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مجازات-کودک-آزاری-چیست-؟

مجازات کودک آزاری چیست ؟

نکات-حقوقی-خرید-و-فروش-ملک

نکات حقوقی خرید و فروش ملک

قدرالسهم-آپارتمان-چیست؟

قدرالسهم آپارتمان چیست؟

نظریه-مشورتی

نظریه مشورتی

آشنایی-با-زیر-و-بم-جرم-جعل

آشنایی با زیر و بم جرم جعل

صدور-نظریه-مشورتی-اداره-کل-حقوقی-در-خصوص-ضابطان-دادگستری

صدور نظریه مشورتی اداره کل حقوقی در خصوص ضابطان دادگستری

زمان-برگزاری-آزمون-وکالت-اعلام-شد

زمان برگزاری آزمون وکالت اعلام شد

رای-وحدت-رویه-شماره-1775-مورخ-1399-11-28-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای وحدت رویه شماره 1775 مورخ 1399-11-28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری