• شماره تماس

    09121013111

  • آدرس

     

مطالب و مقالات بخش اخبار

مهلت ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان تا مهرماه تمدید شد

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
مهلت ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان تا مهرماه تمدید شد

ادامه مطلب ...

رأی شماره ۸۵۲ مورخ ۱۳۹۹ ۷ ۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره ۸۵۲ مورخ ۱۳۹۹ ۷ ۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رأی وحدت رویه شماره ٧٩۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی وحدت رویه شماره ٧٩۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور

ادامه مطلب ...

مصدق قوه قضاییه مصمم است به وکلا نظارت کند

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
مصدق قوه قضاییه مصمم است به وکلا نظارت کند

ادامه مطلب ...

شرح وظایف نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
شرح وظایف نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران

ادامه مطلب ...

رأی شماره ۷۸۵ -۷۸۶ مورخ ۱۳۹۹ ۶ ۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره ۷۸۵ -۷۸۶ مورخ ۱۳۹۹ ۶ ۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

پاسخ دادگستری فارس به انتقادها درباره شیوه اجرای حکم قصاص نوید افکاری

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
پاسخ دادگستری فارس به انتقادها درباره شیوه اجرای حکم قصاص نوید افکاری

ادامه مطلب ...

مصاحبه با حسن عزیزی مراد رتبه ۲ حقوق جزا آزمون کارشناسی ارشد ۹۹

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
مصاحبه با حسن عزیزی مراد رتبه ۲ حقوق جزا آزمون کارشناسی ارشد ۹۹

ادامه مطلب ...

تخاصم ِ بی‌جنگ؟

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
تخاصم ِ بی‌جنگ؟

ادامه مطلب ...

طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

ادامه مطلب ...

مصاحبه با فاطمه حمید‌خانی رتبه ۲ آزمون دکتری ۹۹ رشته حقوق عمومی

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
مصاحبه با فاطمه حمید‌خانی رتبه ۲ آزمون دکتری ۹۹ رشته حقوق عمومی

ادامه مطلب ...

تجدید زمان ثبت نام آزمون قضاوت ۹۹ (جذب اختصاصی)

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
تجدید زمان ثبت نام آزمون قضاوت ۹۹ (جذب اختصاصی)

ادامه مطلب ...

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

ادامه مطلب ...

آینده فروشی یا بدهکاری دولت های آینده با ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
آینده فروشی یا بدهکاری دولت های آینده با ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد

ادامه مطلب ...

رسانه ها و کرونا؛ از هشدار تا ترمیم روحیه عمومی

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رسانه ها و کرونا؛ از هشدار تا ترمیم روحیه عمومی

ادامه مطلب ...

طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

ادامه مطلب ...

روحانی شرایط در ماه رمضان هم اینگونه باشد، اجتماعاتی نخواهیم داشت

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
روحانی شرایط در ماه رمضان هم اینگونه باشد، اجتماعاتی نخواهیم داشت

ادامه مطلب ...

بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص نرخ دیه سال 98

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص نرخ دیه سال 98

ادامه مطلب ...