• شماره تماس

    09121013111

  • آدرس

     

مطالب و مقالات بخش آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری

رأی شماره 487 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه چهل و یکمین جلسه مورخ 25 12 1393 دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار به لحاظ مغایرت

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 487 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه چهل و یکمین جلسه مورخ 25 12 1393 دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار به لحاظ مغایرت

رأی شماره 487 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه چهل و یکمین جلسه مورخ 25 12 1393 دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار به لحاظ مغایرت

ادامه مطلب ...

رأی شماره 488 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 7 اصلاح دستورالعمل شماره 6354 90 10 371 ـ 9 12 1390 موضوع ماده 9 آیین‌نامه اجر

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 488 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 7 اصلاح دستورالعمل شماره 6354 90 10 371 ـ 9 12 1390 موضوع ماده 9 آیین‌نامه اجر

رأی شماره 488 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 7 اصلاح دستورالعمل شماره 6354 90 10 371 ـ 9 12 1390 موضوع ماده 9 آیین‌نامه اجر

ادامه مطلب ...

رأی شماره‌های490ـ 489 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 31166 ـ 9 11 1391 شورای اسلامی شهر شیراز درخصوص «لایحه اخذ سا

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره‌های490ـ 489 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 31166 ـ 9 11 1391 شورای اسلامی شهر شیراز درخصوص «لایحه اخذ سا

رأی شماره‌های490ـ 489 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 31166 ـ 9 11 1391 شورای اسلامی شهر شیراز درخصوص «لایحه اخذ سا

ادامه مطلب ...

رأی شماره 494 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 6 از تعرفه شماره 202T تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 494 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 6 از تعرفه شماره 202T تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و

رأی شماره 494 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 6 از تعرفه شماره 202T تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و

ادامه مطلب ...

رأی شماره495 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 5 مصوبه شماره 2130 شورای اسلامی شهر خارک مبنی بر اخذ عوارض از «تجهیز کارگاه» از

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره495 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 5 مصوبه شماره 2130 شورای اسلامی شهر خارک مبنی بر اخذ عوارض از «تجهیز کارگاه» از

رأی شماره495 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 5 مصوبه شماره 2130 شورای اسلامی شهر خارک مبنی بر اخذ عوارض از «تجهیز کارگاه» از

ادامه مطلب ...

رأی شماره‌های 491 الی 493 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه کدهای 2503، 2502، 2501 ابلاغی به شماره 3139 ش ـ 12 11 1390 و تعر

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره‌های 491 الی 493 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه کدهای 2503، 2502، 2501 ابلاغی به شماره 3139 ش ـ 12 11 1390 و تعر

رأی شماره‌های 491 الی 493 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه کدهای 2503، 2502، 2501 ابلاغی به شماره 3139 ش ـ 12 11 1390 و تعر

ادامه مطلب ...

رأی شماره 438 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان شخصیت حقوقی مستقل از بنیاد شهید و امور

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 438 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان شخصیت حقوقی مستقل از بنیاد شهید و امور

رأی شماره 438 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان شخصیت حقوقی مستقل از بنیاد شهید و امور

ادامه مطلب ...

رأی شماره 478 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال صورتجلسه شماره 23741 504 ـ 5 3 1393 شورای عام شهرداری منطقه 4 تهران

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 478 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال صورتجلسه شماره 23741 504 ـ 5 3 1393 شورای عام شهرداری منطقه 4 تهران

رأی شماره 478 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال صورتجلسه شماره 23741 504 ـ 5 3 1393 شورای عام شهرداری منطقه 4 تهران

ادامه مطلب ...

رأی شماره 482 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره 49517 ـ 19 3 1393 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 482 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره 49517 ـ 19 3 1393 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار

رأی شماره 482 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره 49517 ـ 19 3 1393 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار

ادامه مطلب ...

رأی شماره‌های 468ـ 467 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای1، 2 و 3 از بخشنامه شماره 9386 ص 266 مورخ 22 6 1390 سازمان بازنشستگ

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره‌های 468ـ 467 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای1، 2 و 3 از بخشنامه شماره 9386 ص 266 مورخ 22 6 1390 سازمان بازنشستگ

رأی شماره‌های 468ـ 467 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای1، 2 و 3 از بخشنامه شماره 9386 ص 266 مورخ 22 6 1390 سازمان بازنشستگ

ادامه مطلب ...

رأی شماره 476 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند11 مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص ارزشیابی

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 476 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند11 مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص ارزشیابی

رأی شماره 476 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند11 مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص ارزشیابی

ادامه مطلب ...

رأی شماره 477 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند2 از پنجمین جلسه مورخ 22 9 1394 ستاد ساماندهی امور جوانان استان البرز

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 477 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند2 از پنجمین جلسه مورخ 22 9 1394 ستاد ساماندهی امور جوانان استان البرز

رأی شماره 477 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند2 از پنجمین جلسه مورخ 22 9 1394 ستاد ساماندهی امور جوانان استان البرز

ادامه مطلب ...

رأی شماره 436 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض سال 1393 شورای اسلامی شهر قائم‌شهر در خصوص تأمین فضای ورزشی

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 436 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض سال 1393 شورای اسلامی شهر قائم‌شهر در خصوص تأمین فضای ورزشی

رأی شماره 436 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض سال 1393 شورای اسلامی شهر قائم‌شهر در خصوص تأمین فضای ورزشی

ادامه مطلب ...

رأی شماره 437 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 2104265ـ 91 مورخ 17 8 1391 سازمان توسعه تجارت ایران

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 437 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 2104265ـ 91 مورخ 17 8 1391 سازمان توسعه تجارت ایران

رأی شماره 437 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 2104265ـ 91 مورخ 17 8 1391 سازمان توسعه تجارت ایران

ادامه مطلب ...

رأی شماره465 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اطلاق بخشنامه شماره19845 37 104 54 ـ 9 2 1376 گمرک ایران که اسناد مثبته گمرکی ارائه شده

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره465 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اطلاق بخشنامه شماره19845 37 104 54 ـ 9 2 1376 گمرک ایران که اسناد مثبته گمرکی ارائه شده

رأی شماره465 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اطلاق بخشنامه شماره19845 37 104 54 ـ 9 2 1376 گمرک ایران که اسناد مثبته گمرکی ارائه شده

ادامه مطلب ...

رأی شماره473 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره194093ـ 25 11 1391 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره473 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره194093ـ 25 11 1391 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه

رأی شماره473 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره194093ـ 25 11 1391 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه

ادامه مطلب ...

رأی شماره 447 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره6 ماده1 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه به لحا

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 447 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره6 ماده1 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه به لحا

رأی شماره 447 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره6 ماده1 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه به لحا

ادامه مطلب ...

رأی شماره 450 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ب ماده 14 دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال 1394 درخصوص اخذ عوارض ابقای ساختمان

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 450 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ب ماده 14 دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال 1394 درخصوص اخذ عوارض ابقای ساختمان

رأی شماره 450 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ب ماده 14 دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال 1394 درخصوص اخذ عوارض ابقای ساختمان

ادامه مطلب ...

رأی شماره 414 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع کدهای 22 و 23 تعرفه عوارض سال 1386، کد عوارض 338 از تعرفه عوارض سال 1387 و کد 25 تعرفه عوا

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 414 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع کدهای 22 و 23 تعرفه عوارض سال 1386، کد عوارض 338 از تعرفه عوارض سال 1387 و کد 25 تعرفه عوا

رأی شماره 414 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع کدهای 22 و 23 تعرفه عوارض سال 1386، کد عوارض 338 از تعرفه عوارض سال 1387 و کد 25 تعرفه عوا

ادامه مطلب ...

رأی شماره‌های 416 ـ 415 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره 4055 ت30988هـ ـ 13 4 1388 هیأت وزیران از تاریخ 1 1 1388 (تاریخ اجرا

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره‌های 416 ـ 415 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره 4055 ت30988هـ ـ 13 4 1388 هیأت وزیران از تاریخ 1 1 1388 (تاریخ اجرا

رأی شماره‌های 416 ـ 415 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره 4055 ت30988هـ ـ 13 4 1388 هیأت وزیران از تاریخ 1 1 1388 (تاریخ اجرا

ادامه مطلب ...